Uw gegevens worden bij ons goed en veilig bewaard.

De particulier kan bij ons kantoor terecht voor de volgende zaken:

 Verzorging aangiftebiljet inkomstenbelasting

 Aanvragen en wijzigen van Toeslagen

 Vermogensbeheer

 Beleggingsadviezen

 Schenkingen

 Erfrecht

 Successie aangifte

 Hypotheekadvies

Belt u voor een afspraak voor overdag of s avonds

Download controlelijst voor de aangifte inkomstenbelasting

Administratie en Adviesburo Schroer

Rekenen gaat verder dan optellen en vermenigvuldigen ...

Particulieren